ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK
PODACI O TVRTKI: