J.P. Međunarodna zračna luka - aerodrom Mostar d.o.o.
PODACI O TVRTKI: