Elzetta - Certa

Pozicija u Paviljonu 1 - C10, D5 i D6

PODACI O TVRTKI: